ИНОВАТИВНА ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАТИКА

"БУЛПРОГРЕС''

"Електронно училище Булпрогрес" е включено в списъка на иновативните училища на МОН под №120, ДВ бр.60/25.07.2017г. През учебната 2017/2018 година стартира онлайн обучение на пилотна група ученици, записани в самостоятелна форма за придобиване на средно образование. За стартиране на e-learning моля, влезте в личния си профил.

"Електронно училище Булпрогрес" работи в партньорство с най-големия образователен сайт в  България - Уча.се.  Подготовката на онлайн учениците по всички общообразователни предмети се осъществява посредством учебния ресурс, заложен в образователния сайт. С получения при записването Ви в електронното училище код имате достъп до учебните материали за съответния клас в настоящата учебна година.
 

Вход към Office 365