Специалност ,,Организация на хотелиерството", 9-ти клас

Придобиване на Свидетелство за професионална квалификация Трета степен по професията ,,Хотелиер"