Прием на ученици с навършени 16 и повече години по специалност "Организация на хотелиерството", професия Хотелиер