Учебен план 11клас, Хотелиер

Предмет

I сесия

II сесия

1

Български език и литература

 

x

2

Английски език

 

x

3

Математика

 

x

4

История и цивилизация

x

 

5

Философия

x

 

6

Физическо възпитание и спорт

 

x

 

Чужд език по професията – английски I част

 

x

7

Счетоводство и  отчетност в туризма I част (обща теория на счетоводната отчетност)

x

 

8

Професионална етика и туристическо поведение

x

 

9

Маркетинг и реклама

x

 

10

Икономика и мениджмънт в туризма  II част

x

 

11

Технология на хотелиерското обслужване II  част

 

x

12

География на туризма

x

 

13

ЗИП по Работа в учебно-тренировъчна фирма

x

 

14

Български език и литература ЗИП

 

x

15

Уч. практика по Технология на хотелиерското обслужване II  част (учебна практика в хотел Лион)

 

x

16

Уч. практика по Информационно осигуряване в хотела (работа със специализиран софтуерен продукт в хотел „Лион”)

 

x

17

УП: по Работа в учебно-тренировъчна фирма

x

 

18

Производствена практика

 

x