Прием на ученици с навършени 16 и повече години в самостоятелна форма на обучение