Учебната програма за всички специалности е една и съща за осми клас.