Учебен план Организация на хотелиерството 12 клас

Предмет

I сесия

II сесия

1

Български език и литература

 

х

2

Математика

 

х

3

Свят и личност

х

 

4

Физическо възпитание и спорт

 

х

5

Право

х

 

6

Предприемачество

х

 

7

Финанси

х

 

8

Чужд език по професията – английски I част

 

х

9

Счетоводство и  отчетност в туризма II част (счетоводство на предприятието)

х

 

10

Технология на допълнителните дейности в туризма

х

 

11

Културология

х

 

12

ТАТД

 

х

13

Охранителни мерки и безопасност

х

 

14

УП по Туристическа анимация

 

х

15

УП по Екскурзоводство

 

х

16

УП по Спа и уелнес услуги

 

х

17

УП по Бизнес услуги (интернет, фирмени мероприятия, рент-а-кар)

 

х

18

УП по Отчетност в туризма

х

 

19

УП по Туристическа агенция

 

х

20

Български език и литература ЗИП

 

х

21

Производствена практика

 

х