Учебни предмети

I курс

хорариум

II курс

хорариум

всичко

 

Обща професионална подготовка

 

 

 

 

 

1

Здравословни и безопасни условия на труд

 

 

х

20

20

2

Обща теория на пазарната икономика

х

40

 

 

40

3

Правна уредба в спорта и туризма

 

 

х

30

30

4

Предприемачество

х

20

 

 

20

 

Отраслова професионална подготовка

 

 

 

 

 

5

ЧЕП- английски

х

60

х

60

120

6

Основи на туризма

х

25

 

 

25

7

Екология в туризма

х

25

 

 

25

8

Счетоводство и отчетност в туризма

х

30

 

 

30

9

Професионална етика и туристическо поведение

х

30

 

 

30

10

Маркетинг и реклама в спорта и туризма

х

25

 

 

25

11

Мениджмънт в туризма

 

 

х

25

25

12

Мениджмънт в спорта

 

 

х

25

25

13

Анатомия и физиология на човека

х

30

 

 

30

 

 

Специфична професионална подготовка

 

 

 

 

 

14

Организация и провеждане на спортно-туристическите дейности

х

20

х

40

60

15

Туристическа анимация

 

 

х

25

25

16

Хранене и спорт

 

 

х

20

20

17

Медицинско осигуряване на спортно-туристическите дейности

 

 

х

30

30

18

Спортно-туристически съоръжения

 

 

х

20

20

 

Учебна практика

 

 

 

 

 

19

Информационни технологии в туризма

 

 

 

 

 

20

Спортно-туристически дейности

 

 

 

 

 

21

Счетоводство

х

60

 

 

60

22

Производствена практика

х

150

х

150

300

23

Избираема професионална подготовка

 

 

 

 

 

24

История на материалната и духовната култура

х

30

 

 

30

25

Управление на човешките ресурси

 

 

х

30

30

26

Специализирани видове туризъм

х

30

 

 

30

27

Психология на успешния бизнес

 

 

х

30

30